Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním

Návod na používanie seba, svojho nesmierneho potenciálu, vďaka komplexnému naladeniu prostredím, novým poznaním, vyzbrojený silou prírody a mocou umenia zaujať novú kvalitu vedomého života a tvoriť svoju novú dobrú realitu. Tachyon Technology, Hotel Gallery selfdiscovery pre lepší svet spájajú najnovšie poznatky, pôsobenie prostredia, umenia a prírody pre vytváranie a používanie kvantovo previazanej infraštruktúry celkom a ideálmi života zjednodušujúcej, rozvíjanie kvality života a osobnej originality. Aktualizované pre reálny, šťastný život výskumno-realizačným tímom projektu sebarozvoja v tomto osobitne vytvorenom prostredí. Členom výskumného tímu je tiež autor Hotela Galéria pre sebarozvoj- maliar, vizionár šťastnej budúcnosti a kvantový fyzik. Hotel pre sebarozvoj slúži ako inšpiratívne prostredie pre sebapoznávajúcu turistiku, zdieľanie poznania a skúseností pre spontánne rozvíjanie osobnostných kvalít. Umenie stavovej funkcionalistickej abstrakcie na prenášanie bytia celku a ideálov ľudského vedomého života do reálneho prostredia a činnosti v ňom. Združuje komplex interaktívnych prostriedkov, najnovšie poznanie a prostredie vytvárajúce podmienky pre uplatňovanie a originálne rozvíjanie ideálov tvorivého, vedomého života vytváraného najvyspelejšími na základe najnovšieho poznania. Aj vďaka využívaniu nových poznatkov z kvantovej fyziky, to všetko spolu umožňuje vedomé tvorenie svojej dobrej reality. Ďalšia časť hotela pre sebarozvoj je horská chata v unikátnom prírodnom prostredí v lesoch nad Limbachom, vzdialená cca 30 km. Hosťom umožňuje kombinovať akčné prostredie centra mesta s pôsobením sily prírody pri sebaobjavovaní. Vhodné pre individuálne a spoločné sebarozvíjanie, vzájomné inšpirovanie a zdieľanie poznania. Užitočnosti: bezplatné parkovanie a Wi-Fi pripojenie, kuchyňa na individuálnu prípravu a recepcia nonstop.

Hotel Galéria pre sebarozvoj (Motýlí dom) súčasne slúži svojou pestrosťou priestorov na vzdelávacie podujatia a súčasne ako stála expozícia nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania interaktívnych prostriedkov na vyladenie a vytvorenie interiérovej kvantovo previazanej infraštruktúry s celkom a ideálom vedomého života v prostredí bytov a pracovnom prostredí návštevníkov. Slúži tiež ako stála výstava interaktívnych prostriedkov: obrazov, interiérových prvkoch (stolové plátna, dvere…) autora Motýlieho domu, ktorá reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara, kvantového fyzika, autora Motýlieho domu. Sprístupňuje široké využívanie kvantovo previazaných interaktívnych interiérových prvkov s ideálmi pre vyladenie priestorov bytov, pracovísk s praktickým komplexným návodom na používanie seba a komplexu prostriedkov, ktorého súčasťou sú texty piesní na správne rozvibrovanie tela, vsunutie nového poznania na prvé miesto dôležitosti doplneného o vybranú kapitolu románu na spontánne zaujatie jednoty s ideálom života a celku a tiež rešerš inšpirujúcich celosvetovo najúspešnejších filmov, videí, prednášok.

Možnosti získania za minimálne ceny.

Môžete si vybrať doplnky, ktoré vyrábame už 30 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny a ktoré ponúkame za výhodné ceny. Najžiadanejšie prírodné látky a zostavy:

Energia, pranické vyživovanieC60, Prana harmony, Energy

Zuby Dentoremin (kazy, ktoré sa samé zaceľujú)

Srdce a cievy – ktoré sú znova pružné, priechodné a porážka je v nedohľadne, Srdcovo – cievny komplex

Diabetes – Anti D slúži na to, aby vaše langerhansove ostrovčeky znova naplno tvoril inzulín a bunky naň poctivo reagovali dokonca aby ste pokojne prešli na pránickú výživu a tento problém so všetkými jeho súvislosťami navždy odložili

Ani štítna žľaza vás nemusí manipulovať –

L- Tyrozín spolu s tvorivým vedomím

Možnosť tel. objednávky https://www.tachyonnatur.)