Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním

Hotel Galéria pre sebarozvoj (Motýlí dom) súčasne slúži svojou pestrosťou priestorov na vzdelávacie podujatia a súčasne ako stála expozícia nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania interaktívnych prostriedkov na vyladenie a vytvorenie interiérovej kvantovo previazanej infraštruktúry s celkom a ideálom vedomého života v prostredí bytov a pracovnom prostredí návštevníkov. Slúži tiež ako stála výstava interaktívnych prostriedkov: obrazov, interiérových prvkoch (stolové plátna, dvere…) autora Motýlieho domu, ktorá reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara, kvantového fyzika, autora Motýlieho domu. Sprístupňuje široké využívanie kvantovo previazaných interaktívnych interiérových prvkov s ideálmi pre vyladenie priestorov bytov, pracovísk s praktickým komplexným návodom na používanie seba a komplexu prostriedkov, ktorého súčasťou sú texty piesní na správne rozvibrovanie tela, vsunutie nového poznania na prvé miesto dôležitosti doplneného o vybranú kapitolu románu na spontánne zaujatie jednoty s ideálom života a celku a tiež rešerš inšpirujúcich celosvetovo najúspešnejších filmov, videí, prednášok.

Možnosti získania za minimálne ceny.

Návod na používanie seba, nových interaktívnych prostriedkov, zažitého poznania, umožňujúcich používanie svojho nesmierneho potenciálu, seba poznávacia turistika…     

Hotel Galéria pre seba rozvoj /Motýlí dom/ slúži na objavovanie a používanie svojich nesmiernych potenciálnych schopností v bežnom živote formou sebapoznávacej turistiky pre ubytovaných a návštevníkov, pre rozvíjanie nových pekných vlastností a schopností.  Viac než 40 rokov uskutočňujeme aplikovaný výskum, zabezpečujeme a poskytujeme dôležité informácie a komplex najúčinnejších súčasných užitných interaktívnych prostriedkov a poznatkov využívajúcich kvantové vlastnosti hmoty skvalitňujúce naše činnosti a prirodzene inšpirujúce k používaniu tvorivého vedomia pri sebazušľachťovaní. Žitie a zaujatie jednoty s ideálmi života už vytvorenými najlepšími. Poskytované informácie a interaktívne úžitné prostriedky sú novým trendom vytvárania interiérovej komunikačnej infraštruktúry, využívajúce kvantové energoinformačného previazania s ideálom vedomého tvorivého života vytváraného a rozvíjaného najlepšími a celkom.

Používanie seba, vedomé žitie doma v splynutí s celkom a ideálmi ľudského vedomého tvorivého života. Zaujatie pozície tvorcu svojej reality: Som originálne, tvorivé vedomie, vedomý život z celku, žijem a rozvíjam našu lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia, kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku, prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Tu a teraz vedome žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál vedomého ľudského života, jeho krásu, lásku, zdravie, šťastné riešenia, zaujatie optimálneho veku vylučenie invazívnych foriem života, vyživovanie voľnou energiou, jej používanie pri všetkých činnostiach, prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Nové úžitné prostriedky zjednodušujú, sprítomňujú zaujatie novej kvality existovania – života, jeho prijímanie, rozvíjanie a zhmotňovanie na telesnej úrovni aj v osobnostných kvalitách. Cestou k používaniu a rozvíjaniu osobnostného potenciálu otvorili pravé nové poznatky z kvantovej fyziky a psychológie bytia, Pričom sa práve umenie A kvantové previazanie užitočných Interaktívnych predmetov s ideálmi života sa využíva na zaujatie novej kvality života a previazanie s ňou. Slúži nám na súčasné existovanie v našom priestore a tiež v priestore ideálu vedomého tvorivého života vytváraného kýmkoľvek, kdekoľvek a k spontánnemu zaujatiu jednoty s celkom. Umožňuje nám do nášho  telesného a duševného priestoru kopírovanie, zhmotňovanie telesnej krásy, zdravia a rozvíjanie osobnostných kvalít, integrovanie a prijímanie nových kvalít vedomého života do štruktúry našej osobnosti a spôsobu existovania. Tak sa stáva prirodzené a samozrejmé žitie, tvorenie, zhmotňovanie ideálov života zábavnou sebapoznávaciou turistikou po svete vzrušujúceho používania svojho nesmierneho osobného potenciálu pre novú kvalitu svojho bytia a prostredia v ktorom žijeme. Ubytovaným hosťom poskytujeme interaktívne prostriedky (plátna, koláže obrazov na steny, nábytok

Poskytované interaktívne užitné prostriedky ktoré tvoria naše prostredie vhodné pre cestovanie k ideálom života sú obrazové plátna stavových funkcionalistických obrazov na kvantovej úrovni energoinformačne previazaných s ideálom života, ktoré sú tak vďaka superpozícii aj v našom telesnom a duševnom prostredí. Kvantovo prepájajú semienka života vytváraného najlepšími s priestorom nášho vedomia, v ktorom ich môžeme individuálne pestovať, ak máme na to poznanie, prostredie pekných vzťahov, potrebu a inšpiráciu k sebapestovaniu napríklad splývať s vnútornou a vonkajšou krásou, splynúť s ideálom zdravia, nastaviť si a žiť optimálny vek. Plátna sú vytvárané ako koláže potlačou na plátno z časti najvhodnejších obrazov s optimálnym povrchom využiteľné pre konkrétne prostredie a činnosti v ňom. Premietajú do prostredia Hotela Galéria pre sebarozvoj, bytu, pracovne, nový rozmer radosti, slobody, múdrosti, krásy, dobra, lásky a iných kvalít života, zároveň sú kvantovo previazané s ideálom vedomého, tvorivého života dosiahnutého najlepšími a s celkom. Interaktívne prostriedky prepájajú ideály so živým poznaním, na úspešné uskutočňovanie činnosti a cieľov, ale hlavne na rozširovanie priestoru a kvality nášho existovania v rôznych činnostiach – akčný sebarozvoj na vytváranie pekných vzťahov. Slúžia na prepojenie priestoru, interiéru nábytku a stien aj exteriérov s ideálom života a prostriedkami celku. Tiež využívajú superpozíciu pre ich jednoduchšie rozvíjanie, zasadenie do štruktúry vlastnej osobnosti, semienka novej kvality života, v priebehu každodenného tvorenia svojich životných príbehov zábavným spôsobom. Pestujeme a oni rastú prirodzene sa rozvíjajú sa bez úsilia a násilia, ktoré by sme voči sebe zbytočne aj tak vytvárali. Vďaka kvantovej superpozícií môžeme byť súčasťou ideálneho života vytvoreného najúžasnejšími humánnymi bytosťami, kdekoľvek a kedykoľvek, rozvíjať ho a zhmotňovať vo vlastnej realite. 

Látky ktoré vytvorila príroda pre telesnú krásu, zdravie  a zaujatie vnútrobunkovej infraštruktúry kvantovo previazanej s celkom a s ideálom života. Poskytované sú v podobe piatich najdôležitejší zostáv ktoré sa dotýkajú najzávažnejších 

problémov /krása, zdravie/ boli vytvorené v priebehu 40 ročného aplikovaného výskumu v spolupráci s terapeutmi Liečiteľmi lekármi. Sú pre tento účel priebežne zdokonaľované a vyrábané tak aby umožňovali dobrú dostupnosť a široké uplatnenie v bežnom živote s minimálnymi nákladmi. Poskytovanych je 7 Najdôležitejších kombinácií prírodných látok Doplnkov výživy na riešenie najzávažnejších problémov a estetických cieľov, vybraných kvantovo previazaných prírodných látok s Ideálom života a celkom. Prírodné látky tu slúžia zároveň ako nosič kvantovo informačného previazania s ideálom vedomého života. Kombinácie obsahujú maximálne povoleného množstva prírodných látok.

(tachyonnatur.sk).                                       

Vybrané Zostavy:

Regenerácia kĺbov, šliach a chrbtice – zostava prípravkov MOBIL +, KYSELINA HYALURÓNOVÁ (aj pri alergii) KOLAGÉN  pre kĺby aj pokožku

Zdravé srdce a cievy  – Zostava na starostlivost o srdcovo-cievny systém, použitie aj v kritických situáciách SRDCOVO – CIEVNY KOMPLEX, EINSTEIN ginko ginseng, GABA

Hormonálne hladiny  –  Zostava rastlinných fytohormónov pre vyladenie hormonálnej rovnováhyHORMONATUR ŽENY/HORMONATUR MUŽI 

Alergia a podráždené sliznice – zostava prípravkov na zabránenie alergickým reakciám  ANTI AL, KYSELINA HYALURÓNOVÁ 

Trávenie – zostava pre lepšie trávenie a dobré fungovanie žalúdka GASTRO OPTIMAL,  ENZÝMKOMPLEX

Imunita – zostava na podporu imunity pri vírusoch, baktériách a plesniach, eliminácia pandémií, použitie aj pri koronavíruse ANTI V, Spánok Melatonín Insom,  DENTOREMIN Aloe vera mentol

Zostava pri onkologických ochoreniach – Enzýmkomplex, I3C+ Melatonín Spánok, IP6, Aloe vera+, Reishi . 

Megasorbická liečba: podávanie vysokých dávok vitamínu C

Amygdalín – intravenózne, surovina pre experimentálne účely len do rúk lekára

Spoločenský program zdieľania skúseností a inšpirácie k spontánnemu sebarozvíjaniu s najnovšími správami zo sveta o sebarozvoji v Hoteli Galéria pre sebarozvoj. 

Po vzájomnom zladení času možnosť využiť denný SPOLOČENSKÝ PROGRAM na zoznámenie sa s novými ľuďmi s využívaním umenia, nových poznatkov z kvantovej fyziky – superpozícia, kvantové energoinformačné previazanie s ideálmi života, vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia. Najnovšíe skúseností a poznatky z oblasti výskumu, využitie kvantovej fyziky, umenia, sily prírody, na tvorenia šťastnej reality – lektorom alebo autor Motýlieho domu /kvantový fyzik, výskumník a maliar/. Zvyčajne o 17:00 s možnosťou zladenia času podľa záujmu účastníkov. Potrebné rezervovať na recepcii, pre hostí hotela zadarmo, pre návštevníkov vstupné 4€ .Dochádza tak k spontánnemu pôsobeniu všetkých dôležitých vplyvov utvárajúcich štastný, zmysluplný život. Všetky uvedené interaktívne prostriedky možno jednoducho, výhodne získať cez eshop, alebo počas pobytu v Motýľom dome. Slúžia na vytvorenie infraštruktúry interiéru vlastného prostredia, bytu, pracoviska previazaného s ideálom života. Prírodné látky slúžia na vnútrobunkovú infraštruktúru, jej prepojenie s ideálmi. Superpozícia kvantového previazania umožňuje, aby kvalita živého ľudského vedomého života vytvorená kdekoľvek mohla pôsobiť aj v našich bunkách a v prostredí, v ktorom žijeme, zlepšovala naše osobnostné kvality a kvalitu vzťahov.Výber prostriedkov pre vytváranie infraštruktúry komunikácie s ideálom života celkom, top kombinácie prírodných látok, popis ich pôsobenia, správneho použitia alebo na  stránke https://www.tachyonnatur.sk/ – priebežne aktualizované. Hotel slúži na naladenie sa na vďačné prijímanie, tvorivé pestovanie nových osobných kvalít, vytváranie elementov/foriem života, ktoré sa spontánne starajú o vzostup osobnostných a telesných kvalít, zdravia, krásy, vytvárajú kvantovú komunikáciu nášho vedomého života, s vedomím životom celku a výnimočných osobností. Tento element/forma života, priebežné zásobovanie životnou energiou umožňuje nahradenie jedla a materializovanie telesných potrieb a ideálov života. Otvára možnosť pre zaujatie stáleho optimálneho veku, vylúčenie zdravotných problémov a trvalé eliminovanie invazívnych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity. Naše telo, vek, kvalita zdravia, krása, pekné vlastnosti sú pre nás inšpirácia, príležitosť žiť a rozvíjať ideály vedomého tvorivého života, uplatňovať kvantovú superpozíciu, byť súčasne v jednote s celkom, fyzickým ideálom života, vytváraním a rozvíjaním najvyspelejšími. Mať tak prirodzene otvorené trvalé previazanie s ideálom života a môcť kopírovať elementy najvyspelejšieho života do funkcie buniek tak, aby tam nové kvality života prirodzene rástli a rozvíjali svoj nový rozmer krásy, zdravia, pekných vlastností. Čo môžeme najvýraznejšie vnímať a žiť pravé v zaujímaní optimálneho veku telesnej krásy a kondície bez ohľadu na kalendár, čo zároveň dáva nádej na zmenu myslenia v celej spoločnosti v prospech pestovania nových pekných vlastností. Užitočné priebežne aktualizované informácie: výber zo skúseností s používaním vedomého života celku pre rozvoj osobnostných kvalít, kvality života, prezentácia najnovších poznatkov v dohodnutých časoch dňa a vzájomné zdieľanie skúsenosti účastníkov používanie prostredia, interiérovej infraštruktúry pre zhmotňovanie ideálov krásy, mladosti a zdravia viacdimenzionálne bytie/existovanie s celkom a stotožnenie s ideálom vedomého tvorivého ľudského života (využitie kvantovej superpozície a kvantovej previazanosti)

Rešerš najnovších poznatkov a skúseností: /C60 šungit prášok 30 – 40% Molekula  C60 /Nobelova cena  za jej vplyv na kvalitu  života/, Dentoremin – obnova zubnej skloviny zacelenie začínajúcich zubných kazov, potlačenie paradentózy-antialergikum /1 tabletu rozhrýzť  Banyen Books Dr. Bruce H. Lipton, Rozhovory DUŠÍ – Jirka Ledvinka, o transformácií o práne. – Bretarián viď. /youtube/ Petr Tichý a Ivana Dolinská Přechod po žhavých uhlících a volná výživa, Henri  Monford, Eva Hajduková. Pozitívne mimozemské civilizácie – Robert Bernatowicz – Mise na planetě Bohů Dolores Cannon: Přestup lidstva do Nové Země. Petr Chobot – jak to vidím já. Vytesňovanie, Co je Bůh?, Tomáš Pútnik prof. Ján Rak, /altra kalejdoskop  faktor 10/ a  ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Filmy Na rozhraní zajtrajška, Zajtrajšia vojna budúcnosti, Země zítřka, Jupiter vychádza, Zelená lampa. Street Fighter: Legenda o Chun-Li,cz, Vědomá výživa – Ivanka Dolinská a Petr Tichý, Čehovský: Energie prány a volné energie.Výnimočná príležitosť pre absolventku, študentku. Možnosť dobre plateného  profesionálneho sebazdokonaľovania, pri vytváraní šťastnejšieho sveta, pozície: KREATIVISTKA, Hotelierka, recepčná  v oblasti seba poznávacej turistiky s uplatňovaním umenia a nových poznatkov v reálnom živote, tvorivé zamestnanie s ubytovaním priamo v  Hoteli Galéria pre sebarozvoj, slušne odmeňované.  Kontakt: 0917 632 452, 0917 632 439, spirit.hotel1@gmail.com