Atraktívna stáž

Atraktívna stáž v oblasti seba rozvoja so širokým využitím v praxi

Poskytované je bezplatné samostatné ubytovanie. Lektorom je autor Motýlieho Domu, kvantový fyzik, maliar. Interaktívnymi prostriedkami je 100 kombinácií prírodných látok, na pestovanie zdravia a krásy, ktorých je Tachyon Technology Pharm priamo výrobcom, súčasťou ktorej je aj Hotel Galéria pre Sebarozvoj kde stáž prebehne. Úspešnosť v tejto oblasti a sebarealizácia závisí od osobnostných kvalít a potreby ich rozvíjať, preto nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti. Ide o stáž s perspektívou trvalého zamestnania v uvedenej oblasti rozvoja osobnosti s mesačným ohodnotením stáže od 2700 € s možnosťou priebežného vyplácania. Prihlásiť sa môžete tel. alebo mailom +421 917 632 452 +421 254 777 817 na spirit.hotel1@gmail.com

Možnosti spolupráce

Príležitosť pre bezplatné využitie priestorov pre realizáciu aktivít klientov Hotela Galéria, pre sebarozvoj vo vzťahu k umeniu. Sme výskumno-vzdelávacie zariadenie, ktoré vytvára dobre využiteľné podklady pre lektorov z oblasti sebarozvoja osobnosti.

Teraz si už môžete zarábať peniaze aj seba rozvíjaním aj vylepšením sveta okolo seba a pretváraním seba a sveta na kúsok radosti.

Výnimočný bonus pre záujemcov o účasť na dotváraní seba a sveta na šťastné miesto pre život, za slušnú odmenu. Zasielame 10 % z ceny za sprostredkovanie v Európe, unikátnych Kvantovo previazaných interaktívnych prostriedkov meniacich kvalitu života na ideál. Ľuďom ktorí to obzvlášť potrebujú: – Pobyty a poznanie v hotely galéria pre seba rozvoj – Plátna a kopie koláží obrazov na steny, nábytok aj fasády domov meniacich prostredie -Doplnky výživy integrálnej medicíny, eliminujúce, vylučujúce zdravotné problémy. – Pobyty – Spolu s najnovším poznaním. Už žiadne onkologické a srdcovo cievne choroby, k dispozícii sú prostriedky a potrebné poznanie, všetko za minimálne ceny. email: spirit.hotel1@gmail.com                                                                                                   +421 917 632 452 Ponúkame priestory Hotela Galéria na prednášky, využitie našej stránky a informácie na zaujatie našich ubytovaných klientov nakupujúcich doplnky výživy zamerané na praktické používanie kvantového previazania, superpozície a nastavenia optimálneho veku na účasť na kurzoch a zážitkových vzdelávacích podujatiach.

Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním bol cielene vybudovaný na zhromažďovanie nových poznatkov, umeleckých diel slúžiacich na stotožnenie s ideálom života a zaujatie nových obohacujúcich stavov vedomia, na žitie a zhmotňovanie zdravia, krásy, a osobných kvalít. Poskytuje najnovšie poznanie, umožňuje využívať tri základné objavy kvantovej fyziky, novú funkciu umenia a silu prírody v zhmotňovaní ideálov života. Na zaujatie novej kvality života sú k dispozícii informácie a interaktívne úžitné prostriedky, ktoré predstavujú nový trend, vytvárania interiérovej komunikačnej infraštruktúry, využívajú: tri hlavné kvantové vlastnosti univerza, hmota je len priemetom rôznej živej tancujúcej kvantovej energie, superpozícia reprezentuje prítomnosť týchto rôznych foriem života na všetkých miestach univerza súčasne, kvantové energoinformačného previazanie umožňuje trvalé prepojenie s ideálom vedomého tvorivého života vytváraného a rozvíjaného najlepšími a celkom.

 Zaujatie pozície tvorcu svojej reality, vedomé žitie v spontánnom splynutí s celkom objednanie si v celku formy života: s vďakou jej žiie, zhmotňovanie  už vytvoreného ideálu ľudského vedomého tvorivého života. Je dôležité čítať nahlas a prežívať novú objednanú realitu bezhraničnu  moc slobodu a krásu svojho svojho nového bytia v celku. /Ak vás niečo v tom  zablokuje, viete  že nejaká invazivná forma života vysáva vašu životnú energiu, ohrozujhe zdravie a kvalitu života. Použite potenciál človeka bezhraničnú moc  prúdiacu z jednoty s celkom do skutku vylúčenia, rozpustenia invázivazívnzch  foriem  života. Zaujatie jednoty s celkom a prijate objednaného  ideálu vedomého tvorivého života, bytia : Sebaidentifikácia, postup: Používanie sebaidentifikácie kto som: Som neprestajný, tvorivý, vedomý život, slobodné bytie v celku. Ja doma, doma v celku som, s vďakou prijímam, žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku. Vnímam budúci vývoj reality v čase. Používam, zhmotňujem novú šťastnú realitu tu a teraz. Bezhraničnými prostriedkami a energiou celku, úspešne tvorím najlepšie veľké činy v nich žijem, rozvíjam múdrosť, krásu, lásku celku. tu na zemi s vďakou prijímam a rozvíjam  kvalitu života, lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia, vylúčenie invazívnych druhov, hojné pránické vyživovanie a používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku. S vďakou prijímam a rozvíjam už stvorené ideály vedomého tvorivého  života celkom. Tu  teraz v celku vďačne prijímam formy života, ideálu ľudského vedomého tvorivého života, zaujímam  optimálny  vek, vylučujem, eliminujem invazívne formy života, plne sa  vyživujem energiou celku, zhmotňujem ideálne telo, osobnostné kvality a rozvíjania ich. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Vedome žijem, objednané bytie, zhmotňujem s mocou a láskou  celku  šťastné riešenia. (Láska je živou energiou poháňajúcou univerzum k novým kvalitám bytia). Používam energiu a poznanie celku pri všetkých skutkoch. Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Asistenčná zostava aktívnych prírodných látok inšpirujúcich k zaujatiu optimálneho veku, krásy a zdravia pre prijímanie, rozvíjanie a integrovanie do štruktúry osobnosti elementárnej formy života rozvíjajúcej osobnostné kvality priebežne zhmotňujúcej ideál krásy, mladosti a zdravia hojného pránického výživovania a vylúčenia invazívnych foriem života. Sila prírody a kvantové previazanie s ideálom vedomého tvorivého života v reálnom čase zamerané na trvalé odstránenie problémov a nie na dlhodobé užívanie. Unikátne v EÚ, vyrábame už 40 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny, za porovnateľne veľmi podstatne nízke ceny.

SRDCOVO – CIEVNY KOMPLEX – výživový doplnok pre zdravie srdca a ciev 

zostava účinných látok a skúseností s regeneračným používaním vedomia a najnovšieho výskumu, ktorý v Čechách úspešne zaviedol do praxe Mudr. Erben.   Na obnovenie priechodnosti, pružnosti a pevnosti ciev vychádza z novoobjaveného princípu pôsobenia lyzínu, prolínu, megasorbickej terapie a regulácie homocysteínu. Významne zvyšuje tvorbu kolagénu v tele, čím pôsobí regeneračne aj na kĺby,chrbticu a  pokožku. V študijnej skupine mala ohromné výsledky – cievy sa znova stali pružné, priechodné a krvný tlak klesol na normál  natrvalo, nie iba počas užívania. Takisto komplex  aminokyselín  sa  zapája do tvorby a využitia stavebných látok a  oxidu dusnatého – účinky objavené nositeľom Nobelovej ceny Dr. Ignarrom. Oblasť uplatnenia: srdce, cievy, pri riziku infarktu, kŕčové žily , pokožka, kĺby, chrbtica.  Lyzín a prolín spolu s reguláciou homocysteínu, predchádzajú zraneniam povrchu  ciev a podporujú ich regeneráciu.  Cholesterolové sklerotické plaky sa prestanú na zranených miestach zachytávať. Megasorbická terapia s  citrusovými bioflavonoidmi, acerola, rutín, pyknogenol ktoré je súčasťou prípravku  spolu s kombináciou  ostatných účinných  látok  postupne obnovuje  spriechodnenie ciev a obnovenie normálneho krvného tlaku. Zo skúsenosti sa ukazujú vhodné 2 – 3 balenia. Po prvom balení doplňovať prípravok VARIXOL, listnatec tŕnitý a ďalšie účinné látky majú pozitívny vplyv na cievy.  Cena: 10,80 € objednať tu: https://www.tachyonnatur.sk/shop/doplnky-vyzivy-abecedny-zoznam/srdcovo-cievny-komplex-250/

EINSTEIN ginko ginseng výživový doplnok na podporu pamäte, koncentrácie a harmónie.

Slúži pre študentov, manažérov a iných duševne pracujúcich, pre zlepšenie schopnosti učenia sa a spomalenie procesu starnutia,zvýšenie tvorivosti – zlepšenie prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou. Pri bolestiach hrudníka a riziku infarktu jednorazovo 2 tablety a ďalšie 2 tablety po 20 minútach, pod jazyk a neskôr prehltnúť. Prípravok obsahuje pozorne pripravený komplex prírodných látok, z ktorých každá jedna má nezastupiteľné miesto a ich kombináciou sa dosahuje výborný výsledný efekt (Sibírsky Žeňšeň, Ginko, Gotu kola, DMAE…) Okrem komplexného plnohodnotného zastúpenia prírodných účinných látok prípravok využíva aj najnovšie  poznatky  kvantovo-fyziologickej regenerácie tela a vyladenia vedomia, a kvantovú previazanosť s už vytvoreným ideálom vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia inými najúspešnejšími čo vytvára spontánnu synergiu – stretnutie pôsobenia všetkých vplyvov. Cena: 10 € objednať tu: https://www.tachyonnatur.sk/shop/doplnky-vyzivy-abecedny-zoznam/einstein-ginko-60/

Spánok Melatonín Insom

MELATONÍN INSOM je prírodný certifikovaný doplnok výživy na podporu zdravého spánku, na podporu správneho fungovania nervového a imunitného systému, je skvelým a zákazníkmi overeným komplexom zložiek, ktoré zaručujú jeho vysokú účinnosť.   Prípravok je vhodný pre navodenie zdravého spánku, má synchronizačné, imunostimulačné a antioxidačné účinky, pri poruchách spánku: účinne reguluje spánkové cykly, priaznivo ovplyvňuje krvný obeh, tlak, telesnú teplotu, metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín, produkciu pohlavných hormónov, priebeh starnutia, významný pri nádorových ochoreniach. Výsledky štatistík poukazujú na účinné pôsobenie proti koronavírusu (64% účinnosť) MELATONÍN prispieva k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag), k skráteniu času potrebného na zaspanie. Jeho kľúčovou úlohou je regulovať biorytmus spánku a bdenia. Melatonín je prirodzenou súčasťou v organizme a jeho hladina je závislá na striedaní svetla a tmy (svetelné žiarenie jeho tvorbu znižuje, tma naopak jeho tvorbu podporuje). Je jedným z najvýznamnejších spánkových regulátorov, avšak vekom sa postupne jeho tvorba znižuje, čo môže byť príčinou nedostatočného spánku. Melatonín má silné antioxidačné účinky a významným spôsobom chráni pred chorobami srdca, rakovinou a očným zákalom. Dokáže totiž neutralizovať účinky stresu a podporovať imunitný systém, aj pri zvyšovaní odolnosti voči vírusom a baktériám. Označuje sa aj za hormón mladosti, keďže spomaľuje prirodzenú degeneráciu orgánov spôsobovanú voľnými radikálmi.  Cena: 12,50 € objednať tu: https://www.tachyonnatur.sk/shop/doplnky-vyzivy-abecedny-zoznam/melatonin-insom-60-tbl-doplnky-vyzivy/

  Firma Tachyon Technology Pharm s r. o. zabezpečuje úspech lekárňam novej doby, ktorých počet klientov nikdy nebude klesať ale stúpať a kde lekárnik, bude mať hlboký pocit zmysluplnosti svojej práce, lebo vďaka lekárňam, ktoré sú v súčasnej pohnutej dobe, jediné schopné meniť svet na lepšie miesto pre život tým, že obrátia ten súčasný trend, kde sa lekárom platí za to, ako dlho ľudia trpia v nemocniciach a nie za to, ako rýchlo a dobre si žijú v zdraví a v plnej kráse. A to je v moci lekární a lekárnikov otočiť tento trend. Novodobé lekárne reprezentujú nový trend a nemusia sa báť o klientov. Tento nový trend je v tom, poskytovať ľudom najnovšie poznatky z oblasti farmácie, sily prírody, umenia a poznania v tom, ako byť zdraví a poskytovať im aj interaktívne prostriedky. Začínajú s tým lekárne alternatívnej medicíny. Ale ten kompletný prístup vyžaduje práve interaktívne prostriedky, ktoré poskytujú kvantové previazanie a najnovšie výsledky z kvantovej fyziky uplatňujú s ideálom vedomého tvorivého života, ktoré zase rešpektujú bunky, pokiaľ sa dostane toto informačné previazanie do medzibunečného priestoru. Poznanie, ktoré umožňuje, aby užívateľ slúžil takejto novodobej lekárne mohol byť stále fit a oceňoval tieto služby a k ním patria stavové funkcionalistické obrazy, ktoré menia rozmer vnímania múdrosti, slobody, krásy, zdravia, rovnako kvantovo previazané s ideálom vedomého tvorivého života. Toto nie sú len slová, za týmto je naša 40 ročná výskumná práca, kde sa tvrdo pracuje s využívaním kvantovej fyziky a sily prírody a mocou umenia. Nastaviť stav vedomia vďaka úprave vyladenia priestoru, v ktorom človek trávi svoj čas, to sú obrazy – stavové funkcionalistické koláže obrazov, ktoré stoja pár eur a sú lacnejšie ako maľovať izbu a ich sila pôsobenia je taká, že dieťa, ktoré vyrastie v takej izbe, kde je rozmer radosti, múdrosti, dobra a lásky výrazne vyšší ako vidíme v studených fasádach okolia, kde rovnako zlá myšlienka, má rovnakú váhu ako dobrá, tam naše ego nemá z čoho vyberať. 

Preto si dovoľujeme Vám poskytnúť základné body ako riešiť transformáciu Vašej lekárne postupne na lekáreň novej doby meniacej svet na šťastné miesto pre život, prosperujúcej s dobrým pocitom zamestnancov, ktorí neodchádzajú lebo objavili zamestnanie, lebo objavili zamestnanie, ktoré je hlboko zmysluplné.

Čo sa týka doplnkov výživy je to 100 kombinácii napr. Enzýmkomplex, ktorý sa rovná Wobenzymu, lenže je obohatený superoxid dismutázou, ak je užívaný spoločne s enzýmom serapeptáza podstatne znižuje rezistenciu na antibiotiká. Užívanie antibiotík sa stane oveľa efektívnejším, zápaly opuchy a krvné zrazeniny pomerne rýchlo zmiznú to je len jedna z drobných ukážok. Je tam aj amygdalín, ktorý intravenózne si vie poradiť s onkologickými ochoreniami, srdcovo cievny komplex postavený tak, že sa cievy znova spriechodnia, kde lipáza spôsobuje obsadenie miest, kde sa viaže cholesterol, takže zúženia ciev už neprebiehajú naopak sa odburávajú vďaka komplexnej terapii navodenej množstvom účinných látok v srdcovom – cievnom komplexe. Všetko to robíme preto, lebo chceme zmeniť svet na šťastnejší. Všetko poskytujeme za minimálne ceny spolu s potrebnými najnovšími poznatkami a informáciami, ktoré denno denne aktualizujeme, tak ako pri každej jednej šarži aktualizujeme zloženie, zasielame na úrad verejného zdravotníctva nové zloženie, reagujeme na prípadné výhrady, takže ak Vám dodáme novú šaržu, prípravok zodpovedá tomu najlepšiemu, čo sa podarilo vyspelým bytostiam v prirode vytvoriť, preniesť a farmaceutom izolovať,extrahovať.

Dostupné interaktívne prostriedky

  • Koláže z najlepších častí obrazov vo forme veľkoplošných plátien vhodné ako dlhodobá náhrada maľovania stien interieru aj exteriéru na nasledujúcich 30 – 80 rokov možnost výmien.
  • Plátna koláží obrazov so špeciálnym povrchom pre používanie na stoly pre konkretne činnosti
Na lavice pre študentov všetkých stupňov a všetkých škôl sveta, manažéra, umelca…
  • Plátna koláží vhodné na umiestnenie na dvere skrine, nábytok vstupné dvere, fasády domov, ako prvky vytvárajúce exteriérovú infraštruktúru navodzujúcu pohodu v záhrade a na ulici
Slúžia na regulovanie emócií, zaujatia rozmeru tvorivosti, múdrosti, láskavého prístupu a hlavne vytvárajú infraštruktúru prepojenia s témou, ktorá je predmetom vzdelávania sa so všetkými, ktorí počas svojho života vytvorili na kvantovej úrovni aktívne formy života, o ktoré môže študent rozširovať priestor svojho existovania bez toho, aby si musel niečo pamätať, lebo on sám je už tým novým poznaním. Najdôležitejšie vybrané kombinácie prírodných látok schopné transformovať telo do optimálnej funkcie, cenovo nenáročné ľahko dostupné. Súčasne sú nosičom kvantovej homeopatie na vytvorenie vnútrobunečnej infraštruktúry, kvantového previazania a deálnym telom harmonickou osobnosťou zaujatie jednoty s celkom: https://www.tachyonnatur.sk/kategoria-produktu/doplnky-vyzivy-abecedny-zoznam/ Zdieľanie skúseností a stretnutia pre vytváranie nových krásnych vzťahov počas pobytu v Motýľom dome Inšpirujúca kvantovo previazaná vôňa vo forme plniteľných srdiečok Možnosť využitia vplyvu prírody pobytom na chate v blízkych horách ktorá je súčastou projektu. Interaktívne prostriedky (plátna na stoly pre študentov, doplnky výživy, prírodné látky využívajúce kvantovú homeopatiu, plátna na úpravu prostredia), ubytovanie si môžete rezervovať alebo objednať telefonicky na 0917632452 alebo mailom spirit.hotel1@gmail.com.