Kontakt

HOTEL GALÉRIA

Kontakt

Adresa:

Vančurova 1, 83101 Bratislava, Slovakia

Tel.:

+421 917 632 452 

+421 254 777 817

Príležitosť pre bezplatné využitie priestorov Hotela Galéria, pre sebarozvoj v Bratislave.

Príležitosť pre lektorov, coachov, mentorov z oblasti sebarozvoja, zdravej výživy bezplatne využívať priestory Hotela Galéria pre Sebarozvoj. Zameraných na témy: Jednota s celkom a, prijatie a rozvijanie idealov vedomého tvorivého života, zaujatie optimálne veku, vylúčenie invázivnych foriem života, používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach Kvantové vedomie, Kvantové skoky, Sebapoznanie, Tvorba vlastnej Reality, Pranická výživa,.

Sebapoznávacia turistika v Motýlom dome, k dispozící interaktívnym prostriedy uplatňujúce  silu prírody,   v prostredí umenia najnovších poznatkov z kvantovej fyziky… pri tvorení si novej peknej a šťastnej reality.

Poskytujeme,aj možnosť  využitia našich stránok na prípadnú prezentáciu vašich aktivít , ktoré by možno oslovili  aj ubytovaných, záujemcov o seba rozvoj a klientov nakupujúcich doplnky výživy a intereaktívne prostriedky zamerané na praktické používanie kvantového previazania, superpozície a nastavenia optimálneho veku inšpirujúcich  účasti na vašich zážitkových vzdelávacích podujatiach.