Pobyty – sebarozvoj

Hotel Galéria pre sebarozvoj Motýlí dom s ubytovaním slúži na vzájomné zdieľanie a prezentácie skúseností účastníkov sebapoznávacej turistiky, pre rozvoj schopností používať tvorivý vedomý život, na nastavenie optimálneho veku a osvojenia si možnosti pránického vyživovania tak, aby sa stalo skôr prostriedkom inšpirácie, zábavy pre úspešné zvládanie aj tých najnáročnejších činností a aby bola zdrojom pre nový kvalitný život a tvorenie svojej novej šťastnej reality používaním energie pri bežných činnostiach v každodennom živote.

Toto miesto slúži na zoznamovanie s používaním kvantovej informačnej, energetickej previazanosti a superpozície, uplatňujúcej celý komplex prostriedkov podporujúcich cestovanie po ideáloch bytia.

Kvantové previazanie slúži ako živá adresa – zjednodušuje splynutie s ideálmi života, ich používanie na originálne rozvíjanie osobnostných kvalít v každodennej sebarozvíjajúcej a tvorivej činnosti, čo umožňuje prirodzené používanie nesmierneho potenciálu možností na používanie vedomia, na vylúčenie, odvedenie, elimináciu vírusov, baktérií a bytostí obmedzujúcich základné právo človeka na slobodný osobný rozvoj.

Vďaka kvantovej previazanosti zaznamenanej na jednotlivých interaktívnych predmetoch je kopírovanie kvalít vyspelých bytostí do štruktúry svojej osobnosti a ich obohacovanie svojou originalitou jednoduché a prirodzené.

Sebapoznávacia turistika – spoznávanie seba cez výtvarné umenie, literatúru, doplnky výživy na tvorenie osobných kvalít.

Sebaidentifikovanie a používanie originálneho tvorivého vedomia, energie a informácie celku, ktorými sme a naše vzostupovanie po úrovniach skutkov v každodenných životných príbehoch a tvorenie nášho nového slobodnejšieho priestoru existovania zároveň a eliminovať invazívne formy života, ktoré často manipulujú naše vedomie, prinášajú nám chronické stavy, ktoré nás pripravujú o všetku použiteľnú energiu potrebnú pre náš osobnostný rozvoj.

KTO SOM?: “Som originálny, tvorivý život celku, žijem, rozvíjam a zhmotňujem kvalitu vedomého bytia celku všetkými prostriedkami, všetkou energiou celku, tak mi celok pomáhaj, ďakujem. Tu a teraz žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál tvorivého vedomého života, žijem v novej realite existovania v optimálnom veku hojne pránicky vyživovaný. Používam voľnú energiu pri všetkých činnostiach, prostredníctvom všetkých prostriedkov celku a všetkou energiou celku, tak mi celok pomáhaj, ďakujem.”

Zdieľanie najnovších poznatkov a skúseností z oblasti sebarozvoja bude podľa záujmu a dohody vo večerných hodinách.