Pobyty – sebarozvoj

Hotel Galéria pre sebarozvoj Motýlí dom s ubytovaním slúži na vzájomné zdieľanie a prezentácie skúseností účastníkov sebapoznávacej turistiky, pre rozvoj schopností používať tvorivý vedomý život, na nastavenie optimálneho veku a osvojenia si možnosti pránického vyživovania tak, aby sa stalo skôr prostriedkom inšpirácie, zábavy pre úspešné zvládanie aj tých najnáročnejších činností a aby bola zdrojom pre nový kvalitný život a tvorenie svojej novej šťastnej reality používaním energie pri bežných činnostiach v každodennom živote.

Toto miesto slúži na zoznamovanie s používaním kvantovej informačnej, energetickej previazanosti a superpozície, uplatňujúcej celý komplex prostriedkov podporujúcich cestovanie po ideáloch bytia.

Kvantové previazanie slúži ako živá adresa – zjednodušuje splynutie s ideálmi života, ich používanie na originálne rozvíjanie osobnostných kvalít v každodennej sebarozvíjajúcej a tvorivej činnosti, čo umožňuje prirodzené používanie nesmierneho potenciálu možností na používanie vedomia, na vylúčenie, odvedenie, elimináciu vírusov, baktérií a bytostí obmedzujúcich základné právo človeka na slobodný osobný rozvoj.

Vďaka kvantovej previazanosti zaznamenanej na jednotlivých interaktívnych predmetoch je kopírovanie kvalít vyspelých bytostí do štruktúry svojej osobnosti a ich obohacovanie svojou originalitou jednoduché a prirodzené.

Sebapoznávacia turistika – spoznávanie seba cez výtvarné umenie, literatúru, doplnky výživy na tvorenie osobných kvalít.

Sebaidentifikovanie a používanie originálneho tvorivého vedomia, energie a informácie celku, ktorými sme a naše vzostupovanie po úrovniach skutkov v každodenných životných príbehoch a tvorenie nášho nového slobodnejšieho priestoru existovania zároveň a eliminovať invazívne formy života, ktoré často manipulujú naše vedomie, prinášajú nám chronické stavy, ktoré nás pripravujú o všetku použiteľnú energiu potrebnú pre náš osobnostný rozvoj.

SebaidentifikáciaSom originálne, tvorivé vedomie, vedomý život celku, (zaujatie, žitie pozície jednoty s celkom) žijem a rozvíjam našu lásku (nás celku), múdrosť, krásu, šťastné riešenia, kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami, všetkou energiou, prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Čo tu a teraz uskutočnujem: Tu a teraz vedome žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál vedomého tvorivého ľudského života, jeho krásu, lásku, zdravie, šťastné riešenia, zaujatie optimálneho mentálneho a fyzického veku. Vylučujem, eliminujem invazívne formy života, vyživujem sa pránou a používam pránu (je živou energiou pohaňajúcou univerzum k novým kvalitám bytia) pri všetkých činnostiach. Prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem (žitie vďačnosti).

Zdieľanie najnovších poznatkov a skúseností z oblasti sebarozvoja bude podľa záujmu a dohody vo večerných hodinách.