Doplnky výživy

TACHYON AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM zahrňuje 40 ročný výskum expertov na regeneračné a liečivé účinky prírodných látok a foriem života vytváraných prírodou na podporu a materializovanie ideálov, osobných kvalít, zdravia, krásy a mladosti pri uplatňovaní nových poznatkov z kvantovej fyziky a pôsobenie nového prúdu funkcionalistického abstraktného umenia.

  • otravám z jedla na elimináciu patogénnych baktérií, vírov pri požití pokazeného jedla /ANTI V

účinné látky: Badián – je bohatým zdrojom flavonoidov a polyfenolov, ktoré ničia patogénne kmene baktérií, kyselina shikimová významne zvyšuje produkciu a aktivitu imunitných buniek, uľahčuje dýchanie

Oregano so silným prírodným antibiotikom carvacrol, pôsobiacim na bakteriálne kmene odolné voči klasickým syntetickým antibiotikám a proti plesniam, použiteľné na kožné a slizničné infekcie

Kurkumín zlepšuje trávenie, pomáha pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych infekciách.

  • množeniu helikobakteru, v prípade bolesti nastavenie regeneračného prostredia v žalúdku, opakované vyladenie prostredia až do trvalého vymiznutia bolesti Gastrooptimal 
  • Bolestiam a strate zubov na zarastanie menších zubných kazov a obnovu zubnej skloviny, pri paradentóze, alergickej reakcii /Dentoremin 2/
  • tráviace problémy, celiakia… a zápalové procesy Enzýmkomplex
  • problémom so spánkom, pri omladzovacích kúrach

Melatonín Insom

Možnosť objednať pobyt, kvantovo previazané interaktívne doplnky výživy, cez eshop/ telefonicky,

mobil 0911 463 236/ 0917 632 452 https://www.tachyonnatur.sk/ Tachyon Technology Pharm spol. sro

GASTRO OPTIMAL 100 tbl. je prírodný doplnok výživy na podporu zdravia pokožky, správneho fungovania tráviaceho traktu a imunitného systému.

ANTI V

Prípravok obsahuje najvyššie množstvo mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu (ktorý využívajú aj nové antivirotiká) extrakt z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Zvlášť účinné proti vírusom a patogénnym baktériám, plus kvantovo – informačné previazanie s osobnostnými kvalitami, ideálmi zdravia krásy a mladosti, pre ich prijímanie a rozvíjanie používanie vedomia, pre správne nastavenie sebavnímania. 

  Enzýmkomplex 120 tbl. prírodný doplnok výživy na podporu zdravia a správneho fungovania tráviaceho traktu. Obsahuje celý komplex najvýznamnejších enzýmov pre náš organizmus

MOBIL + 120 – obnova kĺbových  lôžok

KYSELINA HYALURÓNOVÁ 100 (aj pri alergii)

KOLAGÉN 160 – pre kĺby aj pokožku

Podporné prípravky: Vitamín D3

Súbežné posobiace prípravky: C Komplex – zvýšené dávkovanie na aktívnu tvorbu kolagénu , GABA a Enzýmkomplex – pri opuchoch kĺbov, a pri dne 

Základný prípravok MOBIL + pre účely kĺbov a chrbtice, ktorého zložky /chondroitín, glukosamín, MSM/ sú rozhodujúcim stavebným materiálom pre obnovu kĺbových lôžok. 

Dá sa spojiť so zostavou pre srdce a cievy, ktorá jej účinok podporí. Pri použití všetkých troch prípravkov už po 2 týždňoch, zo skúseností, ktoré sme nazbierali, zistíte, že kĺby prestávajú bolieť.

Kyselina hyalurónová sa dá aplikovať aj na regeneráciu sliznice nosohltanu a zlepšenie stavu pokožky.

           

  • SRDCOVO – CIEVNY KOMPLEX výživový doplnok pre zdravie srdca a ciev 
  • zostava účinných látok a skúseností s regeneračným používaním vedomia a najnovšieho výskumu, ktorý v Čechách úspešne zaviedol do praxe Mudr. Erben. Na obnovenie priechodnosti, pružnosti a pevnosti ciev vychádza z novoobjaveného princípu pôsobenia lyzínu, prolínu, megasorbickej terapie a regulácie homocysteínu. Významne zvyšuje tvorbu kolagénu v tele, čím pôsobí regeneračne aj na kĺby, chrbticu a  pokožku. V študijnej skupine mala ohromné výsledky – cievy sa znova stali pružné, priechodné a krvný tlak klesol na normál  natrvalo, nie iba počas užívania.
  • EINSTEIN ginko ginseng výživový doplnok na podporu pamäte a koncentrácie

Pre študentov, manažérov a iných duševne pracujúcich, pre zlepšenie schopnosti učenia sa a spomalenie procesu starnutia,zvýšenie tvorivosti – zlepšenie prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou.

  • GABA + Doplnok výživy na podporu zdravia, správneho fungovania nervového systému a pre zdravý spokojný spánok.

ANTI AL 100 tbl. Doplnok výživy na podporu zdravia, vitality a životnej energie, predchádzanie alergickým reakciám organizmu a zmiernenie ich príznakov pri prehnanej alergickej reakcii aj ako prevencia. Súbor rastlinných extraktov  zmierňujúcich príznaky alergie /astragalus, quercetín, olivový extrakt/

KYSELINA HYALURÓNOVÁ 100 tbl Doplnok výživy na podporu zdravej pokožky, na udržanie zdravých kĺbov a chrupaviek, regeneračný a zvlhčujúci účinok na sliznice

Návod na efektívne používanie seba

Hotel Galéria pre sebarozvoj slúži ako pobytová galéria stálej výstavy tvorby autora Motýlieho domu na objavovanie a používanie svojich nesmiernych potenciálnych schopností v bežnom živote formou sebapoznávacej turistiky pre ubytovaných a návštevníkov, na spoznanie kto sme a čím nesmiernym disponujeme pre rozvíjanie nových pekných vlastností a schopností.

Poskytované najnovšie poznanie umožňuje využívať tri základné objavy kvantovej fyziky, novú funkciu umenia a silu prírody v zhmotňovaní ideálov života. Na zaujatie novej kvality života sú k dispozícii informácie a interaktívne úžitné prostriedky.

Predstavujú nový trend, vytvárania interiérovej komunikačnej infraštruktúry, využívajú: tri hlavné kvantové vlastnosti univerza, hmota je len priemetom rôznej živej tancujúcej kvantovej energie, superpozícia reprezentuje prítomnosť týchto rôznych foriem života na všetkých miestach univerza súčasne, kvantové energoinformačného previazanie umožňuje trvalé prepojenie s ideálom vedomého tvorivého života vytváraného a rozvíjaného najlepšími a celkom,

(Viac než 40 rokov uskutočňujeme aplikovaný výskum, zabezpečujeme a poskytujeme dôležité informácie a komplex najúčinnejších súčasných užitných interaktívnych prostriedkov, ktorými je aj naše telo a poznatkov využívajúcich kvantové vlastnosti hmoty pri činnostiach a prirodzene inšpirujú k používaniu tvorivého vedomého života a zaujatie jednoty s ideálmi života už vytvorenými najlepšími). Zaujatie pozície tvorcu svojej reality, vedomé žitie v spontánnom splynutí s celkom a ideálmi ľudského vedomého tvorivého života.

Je dôležité čítať nahlas a prežívať bezhraničnú krásu a silu svojho nového bytia. /Ak vás niečo v tom zablokuje, viete že nejaká invazívna forma života vysáva vašu životnú energiu, ohrozuje zdravie a kvalitu života. Použite nesmierneho potenciálu človeka prúdiaceho z jednoty s celkom a ideálom života. Ako vylúčiť, eliminovať invazívne formy života a otvoriť bránu k ideálu vedomého tvorivého života, bytia je uvedené tu:

Sebaidentifikácia

Som originálne, tvorivé vedomie, vedomý život celku, (zaujatie, žitie pozície jednoty s celkom) žijem a rozvíjam našu lásku (nás v celku), múdrosť, krásu, šťastné riešenia, kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami, všetkou energiou, všetkými formami života zhmotnujúcimi ideál života z moci celku. Prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Čo tu a teraz uskutočnujem: Tu a teraz vedome žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál vedomého tvorivého ľudského života, jeho krásu, lásku, zdravie, šťastné riešenia, zaujatie optimálneho mentálneho a fyzického veku. Vylučujem, eliminujem invazívne formy života, vyživujem sa pránou a používam pránu (je živou energiou pohaňajúcou univerzum k novým kvalitám bytia) pri všetkých činnostiach. Prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem, ďakujem (žitie vďačnosti).

Prostredie, vzťahy vytvárajúce podmienky a tiež nové úžitné prostriedky, ktoré cez kvantové previazanie vytvarajú žive prepojenie s už dosiahnutými ideálmi života a možnosť ich prirodzeného zaujatia a ich žitia v priestore bežných činností a pri zhmotňovaní vlastnej reality a tiež v osobnostných kvalitách.

Hotel ponúka bezplatné vzelávanie a využitie profesionálnej možnosti uplatnenia pri výskume v tejto oblasti. Vzťah k umeniu, rozvýjať tvorivosť, aktívnu príležitosť uplatniť sa.

Pozoruhodné poznatky v podobe návodu na použitie seba a intraktívnych prostriedov tvoriacich novú kategoriu prostriedov budúcnosti. Nové poznatky a tematika zamerania na rozvoj osobnosti zdravia, krásy, využitia kvantovej fyziky a umenia ako dopravý prostriedok.

Cestu k používaniu a rozvíjaniu osobnostného potenciálu otvorili pravé nové poznatky z kvantovej fyziky, psychológie bytia, a umenie ako non-stop dopravný prostriedok (kyvadlová doprava) do nových harmonických úrovni vedomého tvorivého pekného života.

Pričom práve umenie a kvantovo previazané užitné prostriedky a predmety s ideálmi života činia samozrejmím a prirodzeným nevyhnutným žitie a rozvíjanie ideálov života tvorených najlepšími používaním všetkých prostriedkov a poznanie univerza (stretanie sily a poznania univerza v každej bunke univerza, ktorou je aj človek ).

Slúži nám na súčasné existovanie v našom priestore a súčastne v priestore ideálu vedomého tvorivého života vytváraného kýmkoľvek, kdekoľvek, k spontánnemu zaujatiu jednoty s celkom. Umožňuje nám do nášho telesného a duševného priestoru života kopírovanie, zhmotňovanie telesnej krásy, zdravia a rozvíjanie osobnostných kvalít, integrovanie a prijímanie nových kvalít vedomého života do štruktúry našej osobnosti a spôsobu existovania.

Tak sa stáva prirodzené a samozrejmé žitie, tvorenie, zhmotňovanie ideálov života zábavnou sebapoznávaciou turistikou po svete vzrušujúceho používania svojho nesmierneho osobného potenciálu pre novú kvalitu svojho bytia a prostredia v ktorom žijeme. Učastnikom pobytov poskytujeme rešerže, knihy združujúce najnovišie poznanie a interaktívne kvantovo previazané prostriedky s idealmi života (plátna, koláže obrazov na steny, nábytok,100 kombinácií najúčinejších prírodných látok )

Poskytované interaktívne prostriedky a nové poznatky – tvoria prostredie vhodné pre cestovanie k ideálom života: plátna koláži stavových funkcionalistických obrazov na cele steny a upravu nábytku spájajú vďaaka kvantovej superpozícii idely života s našou tvorivím existovaním vprostredí činov.

Kvantovo prepájajú semienka života vytváraného najlepšími s priestorom nášho vedomia, v ktorom ich môžeme individuálne pestovať, ak máme na to poznanie, prostredie pekných vzťahov, potrebu a inšpiráciu k sebapestovaniu napríklad splývať s vnútornou a vonkajšou krásou, splynúť s ideálom zdravia, nastaviť si a žiť optimálny vek.

Plátna sú vytvárané ako koláže potlačou na plátno z časti najvhodnejších obrazov s optimálnym povrchom využiteľné pre konkrétne prostredie a činnosti v ňom. Premietajú do prostredia Hotela Galéria pre sebarozvoj, bytu, pracovne nový rozmer radosti, slobody, múdrosti, krásy, dobra, lásky a iných kvalít života, zároveň sú kvantovo previazané s ideálom vedomého, tvorivého života dosiahnutého najlepšími a s celkom.

Všetky doplnky Tachyon využívajú silu prírody (maximálne povolené množstvo prírodných látok) kvantovú previazanosť a superpozíciu. Sú potenciálnym zdrojom, živej prítomnosti/ideálu humánneho tvorivého života. Pri správnom užívaní zaujmeme stav mysle a vedomia, žijeme ideál osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia. Jediné doplnky výživy ktoré majú plnohodnotné zastúpenie prírodných látok, využívajúcich silu prírody a najnovšie poznatky z kvantovej fyziky, ktoré sú súčasne previazané s ideálom tvorivého ľudského života, zdravia, krásy. Bonus pre ubytovaných hostí vo forme zľavy. Výskum kvantovej fyziky a sily prírody stále aktívne prebieha a je uplatňovaný pri doplnkoch, plátnach a v zdieľaní najaktuálnejších poznatkov priebežne aplikovaných pri každej novej šarži doplnkov výživy.