Interiérové a exteriérové prvky

Použitie: Univerzálne použiteľné ako interaktívny interiérový prostriedok, obrazy, veľké plátno na stenu, na skriňové dvere, posteľné čelá, pracovné stoly pre manažérov, študenta atď. Slúži na zmenu prostredia pre spontánne previazanie s kvalitami života v univerze, rozvíjanie vlastného ideálu (osobnostné kvality, krása, zdravie, stály optimálny vek, tvorivosť, pamäť, učenie, duševná energia)

Hotel Galéria pre sebarozvoj Motýlí dom s ubytovaním je prostredím, ktoré uplatňuje nový štýl umenia Funkcionalistická stavová abstrakcia, ktorá zachytáva rozmer, kvalitu a stav existencie života vďaka kvantovému informačnému previazaniu s ideálom života, umožňuje zaujatie novej kvality života, nového rozmeru radosti, slobody, energie a šťastných riešení. Originálne koláže obrazov a interiérových prvkov na finančne nenáročné vyladenie bytu a pracoviska pre priebežné aktivovanie uplatňovania kvantovej previazanosti s ideálom života na zaujatie pozície vedomého tvorivého života a používanie prostriedkov celku pri všetkých činnostiach. Výber z galérie koláží, obrazov, interiérových prvkov podľa funkcionality priestoru bytu alebo pracoviska a vašich osobnostných kvalít. Koláže predstavujú potlač na plátne je k nim k dispozícii špeciálny lak ktorým sa dajú ošetriť takže povrch je odolný a trvalý možno ich položiť na stôl či už manažéra alebo študenta podľa ich zamerania možno ich uplatniť ako súčasť nábytku plátno je možné umiestniť na na dvere skrine. Ako potlače na plátne uplatňujúce kvantové previazanie napr. s ideálnym študentom, vhodné na školskú lavicu pre študentov všetkých stupňov aby sa učenie premenilo na rozširovanie priestoru a kvality existovania.

Interiérový prvokSpôsob vyhotovenia
Dverea, potlač z oboch strán

b, plátno

Doska na stôla,potlač originálom alebo kolážou podľa funkcionalit    b, plátno
Obraz plátno s upevňovacou lištou potlač na plátne(bavlna)
Nábytok/ dvere na skrine

b, plátno

Posteľné čelá a,potlač  b, plátno

Návštevníkom vybrané plátna, interiérové prvky, doplnky výživy a taktiež informácie potrebné ich správnemu aplikovaniu kvantovej previazanosti v tvoreniu vedomého života zasielame poštou alebo kuriérom.

Ubytovaní majú nárok na výhodné získanie originálnych interaktívnych diel, ktoré zvyšujú úspešnosť, kvalitu života počas štúdia, v zamestnaní a v rodinnom prostredí.